Circolare n. 33 - Dipartimenti Disciplinari Alfabetizzazione

Circolare N°: Circolare n. 33
Data di emissione: 01/02/2022

Xxxxxxxxxx, __/__/____  

Qui destinatari

Circolare n. 33 Dipartimenti Disciplinari Alfabetizzazione

Il Dirigente scolastico
Xxxxxxx Xxxxxxx

Allegati

2021-2022-circolare-n-33-dipartimenti-disciplinari-4-02-2022.pdf